Tractament de dades

Marsupi SL manté un política de confidencialitat de les dades aportades pel client en el moment de registrar-se al nostre web per poder efectuar la compra.

Les dades recollides seran introduïdes en el fitxer “ClientsMarsupi”.

Marsupi SL ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/20013, de 18 de desembre de protecció de dades personal. 

El client podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió o oposició de les dades mitjançant un escrit a Marsupi SL, Av Riberaygua, 15, AD500 Andorra la Vella

L’escrit de l’usuari ha de complir el següent contingut mínim legalment establert:

-          Nom i cognoms

-          Document d’identificació (fotocopia o escàner)

-          Petició concreta

-          Adreça a efectes de notificació

-          Data i signatura del sol·licitant.